English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Pre-operational adjustmentsПред-експлоатационна наладка
Pressure dropПадане на налягане
Pressurized Thermal Shock (PTS)Хидравличен удар (в горещо състояние)
Pressurizer (PWR)Компенсатор на обема (КО) (ВВЕР)
Pressurizer Pressure Control System (PWR)Система за контрол на налягането на компенсатора на обема (ВВЕР)
Pressurizer Relief Valve (PRV)Импулсно предпазно устройство
Pre-throttling of the coreПредварително дроселиране на активната зона
PrevailingПреобладаващ
Preventive maintenance tankБак за планово-предупредителни ремонтни работи
Primary BoundaryЗащитна граница на I контур
Primary circuit boundaryГраница на първия контур
Primary Containment Atmospheric Control System (PCAC)Система за контрол на атмосферата в първичната защитна оболочка
Primary Containment Vessel (PCV)Първична защитна оболочка на реактора
Primary containment vesselПървична защитна оболочка на реактора
Primary limitsПървични предели (граници)
Primary Loop Recirculation System (PLR)Система за циркулация на I контур
Primary Makeup Water System (PMWS)Система за подпитаване на I контур
Primary Neutron SourceОсновен източник на неутрони
Prioritized alarmПриоритетна сигнализация
Priority analysisАнализ на приоритета
Probabilistic risk analysisВероятностен анализ на риска
Probabilistic safety analysisВероятностен анализ на безопасността
Procedure, symptom basedПроцедура, базирана на симптом
Process Computer System (PCS)Компютърна система за управление на технологичните процеси
Process Radiation Monitor (PRRM)Радиационен контрол на технологичния процес
Projected lifetimeПрогнозен срок на служба (работа)
Protective actionsЗащитни действия
Protective capabilitiesЗащитни възможности
Protective clothingЗащитни дрехи
Protective safety systemзащитна система за безопасност
Protective systemЗащитна система
Prototype testingПрототипни изпитания
Public acceptanceОбществено одобрение
Public concernЗагриженост на населението
Public relationsВръзки с обществеността
Pulse column extractorПулсираща екстракционна колона
Pump inletВход на помпа
PumpПомпа
Quality AssuranceОбезпечаване на качеството
Quality assuranceОсигуряване на качеството
Quality Control (QC)Контрол на качеството
Quality Factor (QF)Коефициент на качеството
Quench TankБак за гасене
Radiation Monitoring System (RMS)Система за радиационен контрол
Radioactive Drain (RD)Спецканализация
Radioactive Waste Treatment System (RW), Radwaste Treatment SystemСистема за обработка на радиоактивни отпадъци
RadioactivityАктивност, радиоактивност
Radionuclide intakeПостъпване на радионуклиди (в организма)
Radionuclides uptakeПоглъщане на радионуклиди
Radionuclides, redistribution ofОтлагане на радионуклиди
Radwaste Disposal SystemСистема за отстраняване на радиоактивни отпадъци
Raise the level toПовишаване на нивото до
Range, intermediateМеждинен диапазон
Range, powerМощностен диапазон
Rate, doseМощност на дозата
Reactivity induced accidentАвария, предизвикана от въвеждане на реактивност
Reactivity initiated accident (RIA)Авария, предизвикана от реактивност
Reactivity introductionВъвеждане на реактивността
Reactivity marginЗапас по реактивност
ReactivityРеактивност

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership