English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Ultimate-disposalОкончателно разполагане
Ultimate-responsibilityОкончателна отговорност
Ultrasonic Test (UT)Ултразвуков контрол
Uncontrolled CooldownНеуправляемо разхлаждане
Unified Computer System (UCS) (UBS)Унифицирана изчислителна система
Unified Technical Means System (UTMS) (UKTS)Унифициран комплекс технически средства
Unrestricted dose equivalent indexОбщ показател на еквивалентната доза
Upper core plateГорна плоча на активната зона на реактора
Upper grid plateГорна решетка
Upper guiding structureГорни направляващи устройства
Vacuum Breaking SystemСистема за срив на вакуума
Vacuum Circuit Breaker (VCB)Вакуумен прекъсвач
Validated procedureОбоснована процедура
Validation of the designОбосновка на проекта
Valve Control Unit (VCU)Блок за управление на задвижката (БУЗ), Блок за управление на клапана (БУК)
Valve disk-typeДисков клапан
Valve-isolatingЗапорен клапан
Valve-solenoidЕлектромагнитен клапан
Vapor sideПарна страна
Vent StackВентилационна тръба
Visual Surveilance (VS)/Visual inspectionВъншен оглед
Visual Test (VT)Визуален контрол
Voltage alternating (AC)Променливотоково напрежение
Voltage direct (DC)Постояннотоково напрежение
Voltage inputВходно напрежение
Voltage Reduction Unit (VRU)Блок за понижаване на напрежението
Voltage-r.m.s.(root-mean-square)Ефективно напрежение
WalkdownОбход
Wall, filtration-proofПротивофилтрационна стена
Warning alarmПредупредителна сигнализация
Waste disposalПогребване на радиоактивни отпадъци
Waste storageВременно хранилище за радиоактивни отпадъци
Waste-repositoryОкончателно хранилище на радиоактивните отпадъци
Waste-vitrificationОстъкляване на радиоактивни отпадъци
Water Chemical Treatment System (WCTS)Водоподготвителна система
Water chemistryВодохимичен режим
Water resourcesВодни ресурси
Water surfaceПовърхностна вода
Water-contaminatedЗаразена вода
Weld/Welding seamЗаваръчен шев
Wide Range Neutron Monitor (WRNM)Контрол на неутронния поток в широк диапазон
Zirconium tube-type claddingОбвивка на ТОЕ от циркониево тръбен тип
ZoneЗона
Zone-contaminationЗона на замърсяване
Zone-decontaminationЗона на дезактивация
Zone-emergency planningЗона на аварийно планиране

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership