English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Liquid Radioactive Waste SystemСистема течни радиоактивни отпадъци
Load FollowingУчастие в регулиране мощността на енергосистемата
Local circumstancesМестни обстоятелства
Local Control Board (LCB)Местен щит за управление
Local control panelПанел на местен щит за управление
Local CoolerМестно охлаждащо устройство
Local Power Range Monitor (LPRM)Контрол на локалната мощност в енергиен диапазон
Localization areaЛокализационна зона
Log bookОперативен журнал
Logical Conversion Unit (LCU)Блок за логически преобразования (БЛП)
Long-term riskДългосрочен риск
Loop coolingОхлаждащ контур (кръг)
Loop SealХидрозатвор
Loose Part MonitorКонтрол за наличие на свободни детайли
Loss of Coolant Accident (LOCA)Авария със загуба на топлоносител
Loss of coolantЗагуба на топлоносителя
Loss of Feedwater (LOFW)Загуба на питателна вода
Loss of offside power (LOOP)Авария със загуба на външно ел. захранване
Loss of offside power (LOOP)Загуба на електрозахранване от външен източник
Loss of safety functionsЗагуба на функции на безопасност
Low Conductivity Waste (LCW)Отпадъци с ниска специфична активност
Low Grid PlateДолна решетка (кипящ реактор)
Low Pressure Coolant Injection System (BWR) ((LPCI))Система за впръск ниско налягане в топлоносителя (кипящ реактор)
Low Pressure Core Spray System (BWR) (LPCS))Спринклерна система ниско налягане за охлаждане на активната зона на реактора (кипящ реактор)
Low pressure safety injectionАвариен впръск ниско налягане
Lubricating oil systemMаслосистема (система за смазване)
Magnetic Burst Breaker (MBB)Магнитен прекъсвач
Magnetic ContactorМагнитен пускател (контактор)
Magnetic contractorМагнитен контактор
Magnetic Particle TestingМагнитопрахова дефектоскопия
Magnetic susceptibilityМагнитна възприемчивост
Main (Unit) transformerБлочен трансформатор
Main Circulation Pump StationЦиркулационна помпена станция
Main condenserГлавен кондензатор
Main condenserКондензатор на основната турбина
Main condenserОсновен кондезат на турбината
Main Control Room (MCR)Блочен Щит за Управление (БЩУ)
Main control room panelПанел на БЩУ
Main Feedwater Control ValveРегулиращ клапан на линията за питателна вода
Main Feedwater Isolation Valve (MFIV)Отсичаща арматура на линия питателна вода
Main Feedwater Pump (MFP)Основна питателна помпа (ПЕП)
Main Feedwater pumpГлавна помпа питателна вода (ПЕП)
Main Feedwater System (MFS)Система питателна вода
Main Generator Hydrogen Gas Supply SystemСистема за снабдяване на генератора с водород
Main Generator Seal Oil SystemСистема за уплътнение на вала на генератора
Main Generator Stator Cooling Water SystemСистема за водно охлаждане статора на турбогенератора
Main Generator, Turbine GeneratorТурбогенератор
Main oil pumpОсновна смазваща маслена помпа
Main oil tankГлавен маслен бак
Main safety valveГлавен предпазен клапан
Main Steam (MS)Свежа пара
Main Steam Bypass System (MSB)Система за изхвърляне на пара в кондензатора на турбогенератора (БРОУ-К)
Main Steam Isolation Valve (MSIV)Отсичащ клапан за свежа пара (бързодействащ запорен отсичащ клапан)
Main steam isolation valveОтсичащ клапан остра пара
Main Steam Safety Relief Valve (MSRV)Работен предпазен клапан на тръбопровода за свежа пара
Main steamОстра пара
Main Stop Valve (MSV)Стопорен клапан
Major plant blackoutПълно обезточване на АЕЦ
Make-up waterПодпитъчна вода
Make-upПодпитка

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership