English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Inherent feedback featuresХарактерни свойства на обратната връзка
Inherent safety featuresСпецифичнихарактеристики на безопасността
Inherent safetyПрисъща (вътрешна) безопасност
Inherent SafetyХарактерна безопасност
Initial operating parametersПървоначални работни параметри
Inlet (Suction) ValveСмукателен клапан
Inner partition wallВътрешна разделителна стена
Inner Shield WallВътрешна защитна стена
Input-output analysisАнализ от типа вход-изход
Inservice Inspection (ISI)Контрол по време на експлоатация
In-service inspectionМеталоконтрол
InspectabilityВъзможност за инспекция
Inspection accessДостъп за инспeкция
Inspection ScheduleГрафик на инспекция
Instrument Air System (IA)Система сгъстен въздух високо налягане
Instrument readingsПоказания на прибора
Instrumentation RackСтойка за контролно-измервателни прибори
Instrumentation Thimble Guide (PWR)Направляващи тръби за датчици на контролно-измервателни прибори (ВВЕР)
Instruments, emergency monitoringПрибори авариен контрол
Intake of radionuclidesПостъпване на радионуклиди
Intake, limit onГраница за постъпване
Intercept Valve (IV)Стопорна заслонка
Intercept valveОтсичащ клапан (стопорна заслонка)
Intergranular Stress Corrosion Cracking (IGSCC)Корозия под напрежение (крекинг) (междукристално корозионно разпукване под напрежение)
Intergranular stress corrosion crackingМеждукристално корозионно пропукване под напрежение
Inter-granularМеждукристален
InterlockБлокировка
Intermediate buildingПреходи между сградите
Intermediate Control Unit (ICU)Блок за промеждутъчно управление (БПУ)
Intermediate Range Monitor (IRM)Датчик за контрол в междинния диапазон
Intermediate Relay Unit (IRU)Блок релета промеждутъчни (БРП)
Intermediate Stop Valve (ISV)Стопорна заслонкапрез цилиндър ниско налягане
Internal depositionВътрешно поглъщане
Internal exposureВътрешно облъчване
Internal recirculating pumpВътрешна рециркулационна помпа
Ion exchanger/filterЙонообменен филтър
Irradiated Fuel Sipping Inspection SystemСистема за контрол на облъченото гориво чрез вземане проби
Irradiated Fuel Visual Inspection SystemСистема за визуален контрол на облъченото гориво
Irradiated FuelОблъчено отработило гориво
Irradiated fuelОблъчено гориво
Isolated Phase Bus (IPB)/Bus barШинопровод
Isolation ModuleОтсичащ модул
Isolation ValveОтсичащ клапан
Jacking Oil Pump (JOP)Маслена помпа на хидроподема на ротора
Jet Pump (BWR)Струйна помпа
Job descriptionДлъжностна характеристика
JustificationОбосновка
Justified riskОправдан риск
Key Unit (KU)Блок на ключа (БКЛ)
Laundry drain (LD)Вода от спецпералнята
LeadОлово
Leak Detection System (LDS)Система за търсене на протечки
Legal authorityПравови правомощия
Legal frameworkПравова основа
LimitПредел
Limit, prescribedПредписан предел
Linear Energy Transfer (LET)Линия за предаване на електроенергия (далекопровод)
LiningОблицовка
Link CorridorЕстакада между сградите
Liquid Expansion (Motor Generator Set)Разширител (двигател-генератор)

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership