English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Reactivity, positive overshoot ofПоложителен пробег на реактивност
Reactor Auxiliary SystemСпомагателна система на реакторната установка
Reactor behaviorПоведение на реактор
Reactor Building (RB)Сграда на реакторната установка
Reactor Building Closed Cooling Water System (RBCCW)Затворена система за водно охлаждане на реакторната сграда
Reactor Cavity SealУплътняващо устройство на шахтата на реактора
Reactor CavityШахта на реактора
Reactor Control and Protection System (PWR) Reactor Protection System (RPS) (SUZ)Система за управление и защита на реактора (СУЗ)
Reactor Coolant Pipe (RCP) Main Coolant Pipe (MCP)Главен циркулационен тръбопровод
Reactor Coolant Pressure Boundary (RCPB)Защитна бариера на топлоносителя на реактор под налягане
Reactor coolant pump/Main circulation pumpГлавна циркулационна помпа (ГЦП)
Reactor Coolant System (RCS)Система за циркулация на топлоносителя на I контур
Reactor Core Isolation Cooling System (RCIC)Затворена система за охлаждане на активната зона
Reactor coreАктивна зона на реактора
Reactor Feedwater Pump (RFP)Питателна помпа на реакторната установка
Reactor Feedwater Pump Turbine (RFP-T)Турбопривод на питателната помпа на реакторната установка
Reactor Feedwater pumpПомпа питателна вода за реактора
Reactor Feedwater SpargerСистема за впръск на питателна вода в реактора
Reactor internalsВътрешнокорпусни устройства на реактора (ВКУ)
Reactor Lower InternalДолна част на ВКУ
Reactor Manual Control System (BWR) (RMCS)Система за ръчно управление на реактора (кипящ реактор)
Reactor Mode SwitchПревключвател на режимите на работа на реактора
Reactor Operator (RO)Оператор на реактор
Reactor Pressure Control System (PWR)Система за контрол на налягането в реактора (ВВЕР)
Reactor Protection System (RPS)Система за защита на реактора
Reactor Recirculation Flow Control System (RFW)Система за управление на контура на многократната циркулация в реактора
Reactor Recirculation PumpРециркулационна помпа на реакторната установка
Reactor Scram SystemАварийна защита (АЗ)
Reactor Temperature Control System (PWR)Система за контрол на температурата в реактора (ВВЕР)
Reactor Trip (Scram)Заглушаване на реактора
Reactor trip/reactor scram(АЗ - I род)
Reactor upper internalsГорна част на вътрешно корпусни устройства (ВКУ)
Reactor Vessel (RV) Reactor Pressure Vessel (RPV)Корпус на реактора
Reactor Water Cleanup System(RWCU)Система за очистка на водата на I контур
Reactor-guard-tube bankБлок защитни тръби (БЗТ)
Readings for power levelПоказател за нивото на мощността
RecalibrationПрекалибровка
RecombinerРекомбинираща установка
Recording, diagnostic parameterДиагностично регистриране на параметри
Records of operationЕксплоатационни показатели на централата
Recovery workВъзстановителни работи
Recovery work/remedy worksАварийно-възстановителни работи
Recurrent riskПовтарящ се риск
Redistribution of radionuclidesПреразпределение на радионуклиди
ReductionНамаляване на товара
Reentrant flowБайпасен поток
Refueling MachineПрезареждаща машина
Refueling Water System (RWS)Система за мокро презареждане
RefuelingПрезареждане с гориво
Rehabilitation measuresВъзстановителни мерки
ReheatПрегряване
ReheaterПаропрегревател
Relative biological effectivenessОтносителна биологична ефективност
Relative riskОтносителен риск
Relay Circuit (RC)Релейна схема
RelayРеле
Release majorЗначително изхвърляне
Release rateМощност на изхвърлянето; скорост на изхвърлянето
Relief TankБарботажен бак (ББ)
Relief valveПредпазен клапан

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership