English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Part Length Control RodСкъсен прът на СУЗ
Particle fluxПоток на частиците
Passive componentПасивен компонент (възел)
Peak Cladding Temperature (PCT)Максимално допустима температура на обвивката
Peaking Factor (PKF)Коефициент на отклонение от максимално допустимото значение
Pellet clad interaction (PCI)Взаимодействие между таблетките и обвивката
Penetrating powerПроникваща способност (на излъчване)
Penetration Testing (PT)Изпитание на хермопроходката
PenetrationПроходка; хермопроходка
PenetrationХермопроходка
Perceived riskПоеман риск
PerimeterПериметър
Periodic testsПериодични изпитания
Permissible levelДопустимо ниво
Permissible limitДопустима граница (предел)
Personnel Air Lock (Air Lock)Хермошлюз за преминаване на персонала
Physical Protection (PP)Физическа защита на персонала
Pilot Operated Relief Valve (PORV) Power Operated Relief Valve (PORV) Impulse Relief (Safety) Valve (ISRV) (PSRV)Импулсен предпазен клапан
Pilot Operated Relief ValveПредпазен клапан с импулсен клапан
Pilot Solenoid ValveСоленоиден клапан
Plain carbon steelОбикновена въглеродна стомана
Planned maintenanceПланов ремонт
Planned Preventive Maintenance (PPM)Планово-предупредителен ремонт
Plant behaviourПоведение на централата
Plant managementАдминистративно ръководство на централата
Plate, shieldingЗащитна плоча на реактора
PluggedЗатапен
Point, decontaminationПункт за дезактивизация
Polar CraneПолярен кран
PollutantЗамърсител
PoluphenyleПолифенил
Polymer adhesive pasteПолимерна залепваща паста
Position Indicator (PI)Указател на позицията
Positive coefficientПоложителен коефициент
Post Accident Sampling System (PASS)Система за отбиране на проби и образци след авария
Potential EventВъзможно събитие
Potential riskПотенциален риск
Power Center (PC)Захранващ възел
Power density fieldПоле на енергоотделянето
Power densityОтделителна енергонапрегнатост
Power failure (blackout)Обезточване
Power Limiting RegulatorРегулатор за ограничаване на мощността
Power Operated Relief Valve (PORV)Предпазен клапан с принудително действие
Power overshootПревишаване на мощността
Power Range Monitor (PRM)Контрол в енергиен диапазон
Power rangeДиапазон на мощността
Power shapeПрофил на мощността
Power shapingПрофилиране на мощността
Power Station House Load Header (PSHLH)Колектор собствени нужди
Power transient accidentПреходни процеси с изменение на мощността
Power transientsМощностни преходни процеси
Power, loss ofЗагуба на електрозахранване
Power, on-site and off-sateЕлектрозахранване на площадката и външно електрозахранване
Pre-amplifierПредусилвател
PredeterminedПредопределен
Predictive modelingПрогнозно моделиране
PrefilterПредварителен филтър
PreheatingПредварително разгряване
Preliminary Safety Analysis Report (PSAR)Предварителна документация по техническа обосновка на безопасността
Pre-operation periodПредексплоатационен период

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership