English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Make-up, drum separatorПодпитка, барабан-сепаратор
Manufacture and constructionПроизводство и строителство
Margin, critical powerЗапас до критичната мощност
Margins against failureЗапаси по надеждност
Mass attenuation coefficientМасов коефициент на отслабване
Mass energy absorption coefficientМасов коефициент на енергийно поглъщане
Mass energy transfer coefficientМасов коефициент на предаване на енергия
Mass steam qualityМасово паросъдържание
Material DeteriorationВлошаване на свойствата на материала
Materials, heat absorbentМатериали, топлоотделящи
Maximum Credible Accident (MCA), Design Basis Accident (DBA)Максимална проектна авария
Maximum Current Protection (MCP)Максимално-токова защита
Maximum permissible concentrationПределно-допустима концентрация
Maximum permissible doseПределно-допустима доза
Maximum Permissible Limit (MPL)Максимално разширени граници
Maximum permissible valueПределно допустима стойност
Maximum powerПределна мощност
Maximum Еxit Quality (MAXEQ)Максимален изход на неутрони
MeasuresМерки
Mechanic failureМеханичен отказ
Mechanical constraintsМеханически ограничители
Mechanical Hydraulic Control System (MHS)Хидравлична система за регулиране
Mechanical Hydraulic Controller (MHC)Хидравлична система за регулиране
Mechanical stabilityМеханическа устойчивост
Medical careМедицинско обслужване
Metal claddingМетална обвивка (ТВЗЛ)
Metal structuresМетални конструкции
Metallic fuel claddingМетална обвивка на топлоотделящия елемент
Meteorological monitoringМетеорологичен контрол
Minimal Controlled LevelМинимално контролируемо ниво
Minimum Critical Heat Flux Ratio (MCHFR)Минимален коефициент на запаса до кризиса на топлообмена
Minimum Critical Power Ratio (MCPR)Минимален коефициент на запаса до критическото енергоотделяне
Minimum Departure from Nucleate Boiling Ratio (MONBR)Минимален коефициент на недогрева до повърхностно кипене
Mock-up of the systemМакет на системата
Model, environmental transferМодел на преноса в околната среда
Moderator Temperature CoefficientТемпературен коефициент на реактивност на забавителя
Moisture Separator Heater (MSH)Подгревател на СПП
Moisture Separator Reheater (MSR)Подгревател на СПП (подгревател втора степен)
Moisture separator reheaterПрегревател на сепаратор-паропрегревател
MoistureВлажност
Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Изключвател в профилен корпус
Molded case circuit breakerПрекъсвач във фасонков корпус
MonitorПрибори и датчици за контрол
Monitoring, biomedicalМедикобиологичен контрол
Motor Control Center (MCC)Възел за управление на електродвигатели
Motor Control Unit (MCU)Блок за управление на двигателя (БУД)
Motor Driven Auxiliary Feedwater PumpАварийна питателна помпа (АПЕП)
Motor Driven Feedwater Pump (MDFWP), Main Feed Water PumpПитателна помпа с електропривод
Motor Driven Reactor Feedwater Pump (BWR) (MDRFP)Питателна помпа на реакторната установка с електропривод (Кипящ реактор)
Motor Generator set, Reversible Motor GeneratorОбратим двигател-генератор (ОДГ)
Motor Operated Valve (MOV)Електрозадвижка
Movable neutron detectorПодвижен датчик за неутронен поток
Movable neutron detectorПреносим датчик за измерване на неутронния поток
Multiple failuresМногократни откази
Multiple forced circulationМногократна принудителна циркулация
Multiple levels of protectionМногочислени нива на защита
Multiple Mode FailuresМасов отказ
MultiplexingМодулация
Natural barrierЕстествена бариера
Natural circulationЕстествена циркулация

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership