English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Natural factorПрироден фактор
Negative coefficientОтрицателен коефициент
Negative feedbackОтрицателен ефект на обратната връзка
Negative reactivityОтрицателна реактивност
Negligible riskПренебрежимо малък риск
Neutron absorberПоглътител на неутрони
Neutron detectorДатчик за неутронен поток
Neutron Flux Control Device (NFCD)Апаратура за контрол на неутронния поток
Neutron FluxНеутронен поток
Neutron FluxПоток, неутронен
Neutron Instrumentation System (NIS) (Neutron Monitoring System) (NMS) (Nuclear Instrumentation System ) (NIS)Система за контрол на неутронния поток
Neutron level detectorДетектор за неутронно ниво
Neutron MonitorУстройство за контрол на неутронния поток
Neutron Sources AssemblyСборка източници на неутрони
Nill Ductility Transition Temperature (NDTT)Температура на еластичност
Non-Destructive Inspection (NDI)Безразрушителен контрол
Normal operating proceduresЕксплоатационни процедури за нормална експлоатация
Nuclear accidentЯдрена авария
Nuclear industryАтомна промишленост
Nuclear Power PlantАтомна електрическа централа
Nuclear safetyЯдрена безопасност
Nuclear Steam Supply Shutdown System (NSSSS)Система за прекратяване подаването на пара от ядрената паропроизводителна установка
Nuclear steam supply system (NSSS)Атомна паропроизвеждаща установка
Nuclear Steam Supply System (NSSS)Ядрена паропроизводителна установка
Objective evidenceОбективни данни (доказателства)
Occupational dose limitПредел (граница) на дозата на персонала
Off Gas System (OG)Система за газоотделяне
Off-load refuelingПрезареждане при спрян реактор
On-load refuelingПрезареждане на мощността
On-the-job trainingОбучение на работните места
OpeningsОтвори (в помещения)
Operating log (logbook)Експлоатационен журнал, оперативен журнал
Operating proceduresЕксплоатационни (оперативни) процедури
Operating regulationsЕксплоатационен регламент
Operating restrictionЕксплоатационни ограничения
Operating staffЕксплоатационен персонал
OperationЕксплоатация
Operational (radiation) limitЕксплоатационен (радиационен) предел
Operational limitЕксплоатационен предел
Operational limits and conditionsЕксплоатационни предели и условия
Operational recordsЕксплоатационни записи, документация
Operational riskЕксплоатационен риск
Operational specifications/requirementsЕксплоатационни изисквания
Operational statesЕксплоатационни състояния
Operational teamОперативна група
Operative reactivity marginОперативен запас на реактивност
Operator-technologist Work Station (OTNS)Работно място на оператор-технолог
OptimizationОптимизация
Organic fuelОрганично гориво
Outer protective wall, Outer shield wallВъншна защитна стена
Output Relay Unit (ORU)Блок на изходните релета
Overall powerОбща мощност
Overcurrent relayМаксималнотоково реле
Overcurrent/Current RelayТоково реле
Overhead craneМостов кран
Overriding safety objectivesГлавни цели на безопасността
Overriding safety responsibilityПървостепенна отговорност за безопасността
Overspeed RelayЧестотно реле
Parameter trend displayДисплей на тенденцията на изменение на параметрите
Parameters, initial operatingПараметри, първоначални работи

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership