Dutch to English dictionary of e-mark and prepackaging terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
3' - kenmerkEEC '3' mark
aerosol verpakkingaerosol dispenser
afkeurcriteriumcriterion for rejection
afvulbedrijfpacker
afwijking in minusnegative error
ambtelijke steekproeffull reference test
bevoegde dienstcompetent department
binnen verpakkinginner package
bruto gewichtgross weight
buiten verpakkingouter container
constante hoeveelheidconstant quantity
consumentconsumer
consumentenverpakkingconsumer package
controle door bevoegde dienstcheck by competent department
controle door verpakkercheck by packer
controle van de werkelijke inhoud van een voorverpakkingcontrol for the actual content of a prepackage
controle van voorverpakkingen door bevoegde dienstencheck of prepackages by authorities
controles van de produktieproduction checks
derde landthird country
destructieve steekproefdestructive testing
destruktieve controledestructive reference test
dichtheidbulk density
dichtheiddensity
diepgevrorenquick frozen
diepvriesfrozen
directe verkoopdirect sale
e' - tekenEEC 'e' mark
een verpakkingprepackage
eenheidunit of measurement
eenmalige verpakkingnon-returnable containers
eindverbruikerultimate consumer
e-merk systeemsystem for e-marking
erkend bedrijfscontrolesysteemrecognised procedure
etiketlabel
etiketterenlabelling
exporteren binnen de EGexporting to another EC member state
fabrikantmanufacturer
foutive voorverpakkingfaulty prepackage
gebruikeruser
gebruiksvoorwerparticle of daily use
geglazeerd produktglazed product
geijkt meetmiddellegal measuring instrument
geijkt meetmiddelprescribed equipment
gemiddelde principeaverage system
gewichtweight
gewicht voor toevoeging van de opgietfilled weight
gewijgerde voorverpakkingnon-acceptable package
goedgekeurde partijacceptable batch
goedkeurcriteriumcriterion for acceptance
goedkeuringapproval
gratis monsterfree sample
handel drijventrafficking
handels activiteittrade practise
hoeveelheidquantity
hoofdaanduidingprincipal display panel
identieke voorverpakkingenprepackages of equal conditions
identificatiekenmerksign of manufacturer
identificatietekenmarking
identificatieteken van de vervaardigermanufacturer's mark
identificatieteken van het vulbedrijfinscription of packer

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership