Italian to Polish glossary of wine terms and definitions

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Allo stesso tempo vitigno e vino del Piemonte, nel Nord Ovest dell’Italia.Jednocześnie szczep i wino z Piemontu, na północym zachodzie Włoch.
AromaAromat
Sostanza naturale o chimica che determina una gradevole azione olfattiva o gustativa.Substancja naturalna lub chemiczna, która determinuje przyjemne wrażenia zapachowe i smakowe.
ArricciamentoWachlarzowatość liści
Bollosità dovuta a irregolare accrescimento, provocato di solito da parassiti (virus, ecc.); quello della vite è noto col nome di roncet (fr.).Wykrzywianie się blaszki liści w wyniku nieregularnego rozwoju, powodowane głównie przez pasożyty (wirusy itd.); pasożyt winorośli, znany jest jako roncet (fr.).
Malattia della vite dovuta ad una infezione o ad un complesso di infezioni da virus e trasmessa per talea e con il terreno.Choroba winorośli, powodowana infekcją lub zespołem infekcji wirusowych i przenoszona przez sadzonki lub z ziemią.
AsciuttoSuche
Vino completamente fermentato, contenente zucchero in quantità limitata.Wino całkowicie sfermentowane, zawierające niewielką ilość cukru.
AscomicenteWorkowiec
Fungo che produce le spore contenute nell’asco.Grzyb, produkujący zarodniki, zawarte w worku (owocniku).
AsproCierpkie
Vino che ha un penetrante, pungente sapore.Wino o penetrującym i ostrym smaku.
L’asprezza è causata da un alto livello di acidità.Cierpkość powodowana jest wysokim poziomem kwasowości.
Termine generalmente usato in senso negativo.Termin używany zwykle w negatywnym znaczeniu.
AstringenteŚciągające
Vino giovane, ancora molto tannico, che disidrata il palato mediante i tannini.Wino młode, jeszcze bardzo bogate w garbniki, które wysuszają podniebienie.
AusteroSurowe
Vini che rendono la lingua arida, secca, e quindi producono al palato impressione spiacevole.Wino, które czyni język suchym i powoduje nieprzyjemne uczucie na podniebieniu.
AutolisiAutoliza
L’autodigestione delle cellule, consistente essenzialmente nella frammentazione delle molecole proteiche complesse in altri prodotti più semplici.Samotrawienie się komórek, polegające głównie na podziale cząsteczek proteinowych złożonych na inne, prostsze produkty.
A.V.AA.V.A
Acronimo per American Viticultural Area.Akronim od American Viticultural Area.
AvvinamentoPrzepłukiwanie
Pratica enologica che consiste nel bagnare con vino o mosto le superfici interne dei vasi vinari, ma anche bicchieri, bottiglie, strumenti di laboratorio prima del loro riempimento, al fine di eliminare eventuali odori residui o impurità.Czynność enologiczna, polegająca na zmoczeniu winem lub moszczem wewnętrznych powierzchni naczyń winiarskich, ale także kieliszków, butelek, narzędzi laboratoryjnych, przed napełnieniem ich winem, w celu usunięcia ewentualnych zapachów czy zanieczyszczeń.
AvvinarePrzepłukiwać
Versare un po’ di vino in un recipiente per dargliene il sapore, o perché il recipiente (di solito le botti) perda l’odore del legno.Wlewać do pojemnika (przeważnie beczki) niewielką ilość wina, aby nadać mu zapachu wina lub pozbawić go zapachu drzewa.
BalthazarBalthazar
La seconda più grande bottiglia nella famiglia dei bottiglioni da Champagne, più grande di una Salmanazar, ma più piccola di una Nabuchodonosor.Druga pod względem wielkości butelka w rodzinie butelek do szampana, większa od butelki Salmanazar, lecz mniejsza od butelki Nabuchodonosor.
Contiene l’equivalente di 16 bottiglie standard, cioè 12 litri.Jej pojemność to 16 standardowych butelek, czyli 12 litrów.
BarileBaryłka
Botte in legno, impiegata per invecchiare ed immagazzinare il vino.Drewniana beczka, wykorzystywana do starzenia i przechowywania wina.
Esse differiscono dalle più piccole barriques di rovere per il fatto che esse non cedono molto sapore di legno al vino.Różni się od mniejszych, dębowych beczek tym, że nie oddaje zapachu drzewa winu.
BarricatoWino beczkowane
Vino che ha l’aroma ed il sapore del rovere.Wino, które posiada aromat i smak dębu.
Quando il vino viene invecchiato in barriques di rovere, esso prende le caratteristiche di quel legno.Jeśli wino starzeje się w dębowych beczkach, przechodzi ono zapachem drzewa.
Più nuovo è il rovere, più forte sarà il sapore.Im młodsze drzewo, tym mocniejszy smak.
BarriqueBarrique
Contenitore di rovere di origine francese.Dębowa beczka, pochodzenia francuskiego.
Normalmente di 225-228 litri di capacità.Normalnie o pojemności 225/228 litrów.
Utilizzato per stagionare il vino.Używana do dojrzewania wina.
BentoniteBentonit
Tipo di argilla sedimentaria di origine vulcanica, che per le sue proprietà adsorbenti e assorbenti trova numerose applicazioni industriali.Typ gliny osadowej pochodzenia wulkanicznego, która ze względu na swoje właś ciwoś ci adsorbujące i wchłaniające jest często stosowana w przemyśle.
Miscelata con acqua crea una ''massa'' che, immessa nel vino, è capace di attrarre a se le sostanze da eliminare, formando dei flocculi che si depositano sul fondo.Po zmieszaniu z wodą, tworzy ''masę'', która po zanurzeniu w winie ma zdolność przyciągania do siebie substancji przeznaczonych do weliminowania, osadzających się na dnie w postaci kłaczków.
BigonciaKadź
Recipiente di vimini, di doghe di legno, di metallo o di plastica, fissato sulle spalle con cinghie e utilizzato per il trasporto di uva durante la vendemmia.Wiklinowy pojemnik, o klepkach z drewna, metalu lub plastiku, mocowany na ramionach pasem i używany do przenoszenia winogron podczas winobrania.
Bin numberBin number
Numero di contenitore (bin) o di botte (cask), assegnato talvolta dalle cantine ad una certa partita di vino.Numer pojemnika (bin) lub beczki (cask), przypisywany czasem przez piwnice winiarskie pewnej partii wina.
Bitartrato di potassioWodorowinian potasu
Sale acido presente nelle uve e nel vino, costituente principale del tartaro che lascia un sedimento cristallino sulle pareti dei tini, botti e bottiglie.Wodorosól, obecna w winogronach i w winie, główny składnik kamienia kotłowego, który zostawia krystaliczny osad na ścianach kadzi, beczek i butelek.
Blanc de blancsBlanc de blancs
Vino bianco, fatto interamente con uve bianche.Białe wino, zrobione wyłącznie z białych winogron.
Si riferisce a ogni vino da tavola o spumante fatto con uno o più vitigni a uva bianca.Odnosi się do każdego wina stołowego lub musującego, zrobionego z jednej lub wię cej odmian białych winogron.
Blanc de noirsBlanc de noirs
Vino bianco, fatto interamente con uve rosse.Białe wino, zrobione wyłącznie z czerwonych winogron.
BlastomiceteDrożdżak
Fungo unicellulare che produce la fermentazione dei liquidi zuccherini, trasformandoli in alcol etilico e anidride carbonica.Grzyb jednokomórkowy, który powoduje fermentację cieczy, zawierających cukier, zamieniając je w alkohol etylowy i dwutlenek węgla.
BollicinaBąbelki
Escrescenza di gas carbonico che sale in superficie nei vini spumanti.Wydzielający się dwutlenek węgla, który pojawia się na powierzchni win musujących.
BostricoKornik
Insetto coleottero di colore nero, dall'apparato boccale molto robusto con il quale scava nel tronco delle piante di cui è parassita.Owad tęgopokrywy koloru czarnego o bardzo silnym aparacie gębowym, za pomocą którego drąży w pniu roślin, na których pasożytuje.

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership