English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Fire Protection System (FP)Система за противопожарна защита
Fire resistantПожароустойчив
Fission productsПродукт на деление на ядреното гориво
Fitness for serviceПригодност за експлоатация
Flammability Control System (BWR) (FCS) (Flammable Gas Control System)Система за контрол на лесно запалими газове (кипящ реактор)
Floor DrainТрапни води
Flow restrictorОграничител на разхода
Flux Thimble/Train (PWR)Измерителен канал (ВВЕР)
Forced circulationПринудителна циркулация
Formation of steamОбразуване на пара
Fresh Fuel RackСтелаж за свежо гориво
Fuel Alignment PlateДистанционираща решетка на горивото
Fuel AssemblyТоплоотделяща касета
Fuel damageПовреждане на гориво
Fuel displacementПреместване на гориво (след авария)
Fuel enrichmentОбогатяване на гориво
Fuel HandlingСъхранение, транспортиране и презареждане на горивото
Fuel over-heatingПрегряване на горивото
Fuel pelletsГoривни таблетки
Fuel Pool Cooling and Cleanup System (FPC)Система за охлаждане и очистване на басейна за отлежаване на горивото
Fuel Pool Makeup Water System (FPMUW)Система за подпитаване на басейна за отлежаване на горивото
Fuel Rod BundleСноп ТОЕ (топлоотделящи елементи)
Fuel RodТоплоотделящ елемент(ТВЕЛ) (ТОЕ)
Fuel Temperature CoefficientТемпературен коефицент на реактивност на горивото
Fuel Transfer ChannelКанал за преместване на горивото
Fuel Transfer TubeТранспортен коридор за подаване на горивото
FuelГориво
Fueling machineЗареждаща машина
Full Length Control RodПрът на СУЗ
Functional Group Monitoring (FGM)Функционално групово управление
Functional test proceduresПроцедури (програми) за функционални изпитания
Gas decay tankГазов резервоар
Gas Decay TankКамера за отлежаване (газголдер)
Gas insulated breakerГазов прекъсвач
Gas Insulated Switchgear (GIS)Газов изключвател
Gas supply facility/Gas storageГазово стопанство (съоръжения за захранване с газ)
Gas tightГазоплътен
Gaseous Waste SystemСистема газообразни радиоактивни отпадъци
Generation of steamПроизводство на пара
Generator ExciterВъзбудител на генератора
Generator Hydrogen CoolerГазоохладител на генератора
GeneratorГенератор
Generic analysisОбщ анализ
GeometryГеометрия
Gland SealСалниково уплътнение
Gland Steam System (GS)Система пара за уплътняване на турбината
Good operational practicesДобра експлоатационна практика
GovernorРегулатор
Graded responseПоетапни ответни мерки
Graphite burningГорене на графит
Graphite columnГрафитна колона
Graphite keyГрафитен фиксатор
Graphite moderatorГрафитен забавител
GraphitizationГрафитизация
Gravity-type separatorГравитационен сепаратор
GroupГрупа
Guaranteed shutdown stateГарантирано заглушено състояние
Half lifeПериод на полуразпад
Handing over to operating staffПредаване на смяна на оперативния персонал
Harmful chemical substancesВредни химически вещества

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership