English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Down Comer (Blowdown Pipe)Линия на сдувка (продувка)
Drain coolerОхладител на дренажа
Draining (drainage) waterДренажна вода
Drifting explosive cloudПреместване на блока с взривоопасни вещества
Drill emergencyПротивоаварийна тренировка
DriveПривод
Drop in Feedwater flowПад на разхода на питателна вода
Drum-separatorБарабан-сепаратор
DryerОсушител
Drywell (DW)Суха шахта
Drywell Cooling System (DWCS) (Containment Cooling System)Система за охлаждане на сухата шахта (Система за охлаждане на защитната оболочка)
Ductile ruptureПластично скъсване
DuctilityПластичност
Dust radiation monitor (DRM)Аерозолен радиационен контрол
Duty staffДежурен екип, персонал
Eddy Current Test (ET)Изпитания с вихрови токове
Eddy-current testВихротоков контрол (изпитание)
Effective Multiplication Factor (Keff)Ефективен коефициент на размножаване на неутроните
Effects healthПоследствия за здравето
Electrical Contact Manometer (ECM)Електро-контактен манометър
Electrical pumpЕлектрическа помпа
Electrohydraulic Control System (EHC) Electrohydraulic Controller (EHC)Електрохидравлична система за контрол (регулиране)
Electrolysis unitЕлектролизерна
ElectrolysisЕлектролиза
Electromagnetic filteringЕлектромагнитно филтриране
Eliminate the effectsЕлиминиране на последствията
Embrittlement effectsЕфекти на окрехкостяване
EmbrittlementОкрехкостяване
Emergency availability/preparadnessАварийна готовност
Emergency Boron Injection System (EBIS)Система за аварийно въвеждане на бор
Emergency centerПротивоавариен център
Emergency Command Pannel (ECP) (PAK)Панел аварийни команди
Emergency Core Cooling System (ECCS)Система за аварийно охлаждане на активната зона
Emergency exposureАварийно облъчване
Emergency Feed Water Pump (EFWP)Аварийна питателна помпа (АПЕП)
Emergency Feed Water System (EFWS)Система за аварийно подпитаване на парогенератора (САППГ)
Emergency FeedwaterАварийна питателна вода
Emergency GovernorАвтомат за безопасност (АБ)
Emergency heat removalАварийно топлоотделяне
Emergency measuresАварийни мерки
Emergency Oil Pump (EOP)Аварийна маслена помпа
Emergency Operating Facility (EOF)Авариен команден пункт, предназначен за работа в аварийни ситуации
Emergency operating facilityОборудване предназначено за работа в аварийни условия
Emergency Operating ProcedureПротивоаварийна инструкция за експлоатация
Emergency operating proceduresАварийни експлоатационни процедури
Emergency planningАварийно планиране
Emergency plansАварийни планове
Emergency powerАвариен източник за електрозахранване
Emergency protectionАварийна защита (АЗ)
Emergency response teamАварийна бригада
Emergency Service Water Pump StationАварийна помпена станция (АПС)
Emergency set pointАварийна уставка
Emergency shutdownАварийно спиране на реактора
Emergency situationАварийна ситуация
Emergency tripАварийно спиране
Energy (power) rangeЕнергиен диапазон
Energy fluxПоток, енергиен
Energy stateЕнергийно състояние
Energy transfer coefficientМасов коефициент на предаване на енергия
Engineering Safeguard System (ESS) (Engineered Safeguard System)Система за охрана, оборудвана с технически средства

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership