English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Core Support ColumnsОпорни колони на активната зона на реактора
Core support plateОпорна плоча на активната зона
CoreАктивна зона
Core-restrictiveЗона със строг режим (ЗСР)
Cost benefit analysis committeeЕкспертен технико-икономически съвет
Cost-benefit analysisАнализ на рентабилността
Cost-effectiveness analysisАнализ на ефективността на загубите
Cost-performance analysisТехнико-икономически анализ
Cost-sensitivity analysisАнализ на измененията на загубите
CounteractingПротиводействие
CrackПукнатина
Critical Heat Flux (BWR) (CHF)Кризис на топлообмена (критически топлинен поток) (кипащ реактор)
Critical Heat Flux Ratio (BWR) (CHFR)Коефициент на запаса до кризиса на топлообмена (кипащ реактор)
Critical Heat flux ratioЗапас до кризис на топлообмена
Cumulative tableОбобщена таблица
Current Signal Multiplication Unit (CSMU)Блок за размножаване на токови сигнали (БРТС)
Cut-off barrierОтсичаща бариера (завеса)
Cut-off valveОтсичащ клапан
DamageПовреда
Damaged reactorАварирал (повреден) реактор
DamperOвлажнител
Dangerous violationОпасно отклонение (нарушение)
DeaeratorДеаератор
Decay constant radioactivityПостоянен радиоактивен разпад
Decay Heat Removal (DHR)Отвеждане на остатъчното топлоотделяне
Decay HeatОстатъчно топлоотделяне
Decay HeatТоплина, отделяща се при радиоактивен разпад (остатъчно топлоотделяне)
DecontaminationДезактивизация
Defense in depth (approach)Дълбоко ешелонна защита (подход)
DegasifyingОбезгазяване
Delayed riskОтложен риск
DemineralizerОбезсоляваща установка
DensityПлътност
Departure from Nucleate Boiling (PWR) (DHR)Коефициент на недогряване до повърхностно кипене (ВВЕР)
Departure from Nucleate Boiling (PWR) (DNB)Недогряване до повърхностно кипене (ВВЕР)
Departure from Nucleate Boiling RatioЗапас на кризиса до топлообмена
Dependent failuresЗависими откази
DepositionОтлагане
Derived limitsПроизводни предели (граници)
Design Basis Accident (DBA)Проектна авария
Design Basis EarthquakeПроектно земетресение
Design Basis Event (DBE)Събитие, предвидено в проекта
Design outputПроектна мощност
Design powerПроектна мощност
Deviation SignalОтклонение на сигнала
DeviationОтклонение
Diagnostic measurementsДиагностични измервания
Diesel (Engine)Дизел
Diesel Driven Auxiliary Pump (PWR)Спомагателна помпа с дизелово задвижване (ВВЕР)
Diesel generator (DG)Дизелов генератор (ДГ)
Diesel Generator StationДизел-генераторна станция
Differential relayДиференциално реле
DiodeДиод
DismantlingДемонтаж
DispersionДисперсия
DoseДоза
Dose-limitsПредели на дозата
Dose-whole bodyДоза на облъчване на цялото тяло
DosimeterДозиметър
Dosimetric surveyДозиметрично разузнаване

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership