English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Condensate Booster PumpБустерна помпа на кондензната помпа
Condensate DemineralizerБлочна обезсоляваща установка
Condensate Filter (CF)Филтър на основния кондензат
Condensate Filter Demineralizer (CFD)Обезсолителен филтър на кондензата
Condensate Storage Tank (CST)Бак за съхраняване на кондензат
Condensate SystemСистема основен кондензат
Condenser Air Removal System (CAR)Система за отделяне на въздуха от кондензатора
Condenser HotwellКондензатосборник на кондензатора
Condenser Vacuum PumpВакуумна помпа на кондензатора
CondenserКондензатор
Condition Off-normalАнормално условие
Confinement areaЗона на локализация (1-4 блок)
Confinement penetrationПроходка на бокса на ПГ
ConfinementБокс на парогенераторите
Consequence analysisАнализ на последствията
Consequences limitationОграничаване на последиците
ConstraintОграничение
Construction PermitРазрешение за строителство
Containment areaЗона на локализация (5,6 блок)
Containment Atmospheric Monitoring System (CAMS)Система за радиационен контрол на атмосферата в херметичната обвивка (Оболочката)
Containment Fan Cooler System (RCFC)Система за въздушно охлаждане на херметичната обвивка (оболочката)
Containment Hydrogen Control SystemСпринклерна система на херметичната обвивка
Containment IntegrityЦялост на херметичната обвивка (оболочката)
Containment Isolation ValveКлапан за свръхналягане на оболочката (Запорна арматура на оболочката)
Containment Isolation ValveОтсичащ клапан на хермообвивката (КИД)
Containment Liner (PWR)Облицовка на херметичната обвивка (ВВЕР)
Containment PenetrationПроходка в херметичната обвивка (оболочката)
Containment Ventilation System (PWR)Система за вентилация на херметичната обвивка (ВВЕР)
Containment Vessel (PWR) (CV) (Reactor Containment)Херметична обвивка на реактора (ВВЕР)
Containment-penetrationПроходка на хермообвивката
ContaminationЗамърсяване
Control Key (CK)Ключ за управление
Control Rod Cluster (PWR)(CRC)Регулиращи пръти кластерен тип
Control Rod Drive (CRD)Привод на регулиращ прът
Control Rod Drive Mechanism (CRDM)Механизъм на регулиращия прът (стержен)
Control Rod Drive Mechanism CoolingСистема за охлаждане на привода на регулиращия прът
Control Rod DropПадане на регулиращия прът на СУЗ
Control Rod Guide Tube (CRGT)Направляваща тръба за пръти на СУЗ (Направляваща втулка на прътите на СУЗ)
Control Rod WithdrawalИзваждане на регулиращия прът на СУЗ
Control rodАвариен стержен (прът)
Control Room (MCR)Щит за управление (БЩУ)
Control ValveРегулиращ клапан
Controlled leakage tankБак за организирани протечки (БОП)
Controlled leakageОрганизиран теч (протечка)
Coolant deliveryПодаване на топлоносител
Coolant Pressure Boundary (RCPB)Защитна бариера на топлоносителя, намиращ се под налягане
CoolerОхладител
Core BaffleОтражател на активната зона
Core Barrel (PWR)Шахта на реактора
Core disruptureАвария с разрушение на АЗ
Core distortionДеформация на активната зона
Core flowПоток на активната зона на реактора
Core Inlet SubcoolingНедогряване на водата на вход в активната зона (на реактора)
Core Inlet SubcoolingПоток в активната зона (на реактора)
Core Internals (Reactor Internals)Вътрешнокорпусни устройства на реактора (ВКУ)
Core meltАвария с разтапяне на АЗ
Core Minimum Critical Heat Flux Ratio (CMCHFR)Минимален коефициент на запаса до кризис на топлообмена в активната зона на реактора (кипящ реактор)
Core minimum critical heat flux ratioМинимален коефициент до кризиса на топлообмена на активната зона на реактора
Core minimum fraction of limiting power density (CMFLPD)Минимална част от активната зона, характеризираща се с гранична плътност на енергоотделянето
Core SprayСпринклерна система на активната зона на реактора

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership