English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Boiling Water Reactor (BWR)Кипящ реактор
Booster PumpБустерна помпа
Borated Reactor CoolantТоплоносител на реактора с разтворен в него бор
Borated Water TankРезервоар за аварийно подпитаване
Boric Acid Tank (BAT)Бак борна киселина
Boric Water ReservoirБасейн за аварийно подпитаване (БАП)
Boron Concentration ControlКонтрол на концентрацията на бора
Boron DilutionРазреждане на бора с чист концентрат
Boron Injection Recirculation PumpПомпа за рециркулация на борната вода за впръскване
Boron Injection Surge TankНапорен бак за борна вода за впръскване
Boron Injection Tank (BIT)Бак борна вода за впръскване (БАП)
BoronБор
Bottom plateБак сборен разтвор за впръск
Bottom plateДолна плоча на реактора
Break in supplyПрекъсване на захранване
BreakerПрекъсвач, разединител
Bridge craneМостов кран
Brittle failure (fracture)Окрехкостено разрушение
Bulk of materialОсновна част на материала
Cable PenetrationКабелна проходка
CableКабел
Canned type pumpБезсалникова помпа
Carbondioxide coolingОхлаждане с въглероден двуокис
Centralized Control System of Technological Process (CCSTP)Автоматизирана система за управление на технологичния процес
CermetМеталокерамика
Chain reactionВерижна реакция
Channel by channel controlПоканално регулиране
Channel inletВход на канала
Charcoal FilterДървесно-графитен филтър
Charcoal FilterФилтър с активен въглен
Cheek valveОбратен клапан
Chemical and Volume Control System (CVCS)Система за компенсиране на обема и борно регулиране
Chief of Shift for Technologic Measures and AutomationНачалник смяна технологични измервания и автоматика
Chief of Shift in Electrical DepartmentНачалник смяна електро цех
Circuit Break Unit (CBU)Блок за галванично разделяне
Circulating Water Pump (CWP)Помпа циркулационна вода (ПВЦ)
Circulating Water PumpПомпа Вода Циркулация (ПВЦ)
Circulating Water System (CW)Система циркулационна вода
Circumferential prestressingПериферно преднапрежение
Civil defenseГражданска отбрана
CladdingПокриване (с някакъв метал; плакиране; обвивка на ТОЕ)
Clean condensate tankБак за чист кондензат (БЧК)
ClusterГрупа регулиращи пръти
ClutchСъединител
CoatingПокритие; обмазване (за кабели)
CoilБобина; Соленоид; Намотка
Cold LegСтудена нитка
Cold ShutdownСпиране с разхлаждане
Combined Intermediate Valve (CIV)Комбиниран клапан пред цилиндър ниско налягане
Command Initiating Unit (CIU)Блок за формиране на команди
Command Reception Unit (CRU)Блок за приемане на команди
CommissioningВъвеждане в експлоатация, пуско-наладъчни операции
Common mode failureОтказ по обща причина; пълен отказ
Common Mode FailureПълен отказ
Compartment (room)Помещение
Compensation Chamber Thermocouples Compensation Box (TCB)Компенсационна кутия на термодвойките
Component Cooling Water System (CCWS)/Service WaterСистема техническа вода
Concentrated Waste (CONW)Концентрирани отпадъци
ConcentratorОбогатител
ConcreteБетон

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership