English to Bulgarian glossary of nuclear energy terms

Search term or phrase in this TERMinator '. "." . '

Purchase TTMEM.com full membership to search this dictionary
 
 
Share this dictionary/glossary:
 

 
database_of_translation_agencies
 

SourceTarget
Anticipated Transient Without Scram (ATWS)Очакван преходен процес без сработване на АЗ на реактора
Anticipated working periodОчакван период на работа
Aquatic environmentВодна среда
Aquatic organismsВодни организми
Area Radiation Monitor (ARM)Радиационен контрол на площадката
AreaОбласт
As Low As Practicable (ALAP)Толкова малко, колкото е практически достижимо
As Low As Reasonably Achievable (ALARA)Толкова малко, колкото е разумно да се достигне
Assembly, FuelГоривна касета
Assessment-RiskОценка на риска
Atmosphere contamination/polutionАтмосферно замърсяване
Atom densityАтомна плътност
AtomАтом
AuditПроверка
Automatic Blowdown SystemАвтоматична система за продувки
Automatic control shutdown systemАвтоматична система за аварийно спиране
Automatic controlАвтоматичен контрол
Automatic Depressurization System (ADS)Автоматична система за понижаване на налягането
Automatic power controlАвтоматичен регулатор на мощността (АРМ)
Automatic self-testАвтоматично самотестване
Automatic Switch on for Auxiliary SupplyАвтоматично включване на резерв (АВР)
Auxiliary Boiler (AUXB)Пуско-резервен котел
Auxiliary Building (AB)Спомагателна сграда
Auxiliary Control PanelНеоперативен панел за управление
Auxiliary Control Room (ACR), Emergency Control Room (ECR)Резервен щит за управление
Auxiliary Feedwater Control ValveРегулиращ клапан на линията за подаване на аварийна питателна вода
Auxiliary Feedwater System (AFWS) (Emergency Feedwater System)Спомагателна система питейна вода (Система за аварийна питателна вода)
Auxiliary Oil PumpСпомагателна маслена помпа
Auxiliary RelayСпомагателно реле
Average Core Thermal OutputСредна топлинна мощност на активната зона (на реактора)
Average Power Range Monitor (APRM)Контрол за усредненото значение на мощността в енергиен диапазон
Axial Power distributionОсево разпределение на мощността
Axial Shape Index (ASI)Коефициент на осево разпределение
BackflowОбратен поток, Обратна тяга
Backwash Storage TankБак за съхраняване на отработила среда
Baffle PlateОтражателна плоча
BaffleОтражател
Balance of plant (BOP)Баланс на централата
Balanced riskБалансиран риск
Barrier drainage cut offОтсичаща дренажна завеса
Base loadБазов товар (базов режим на експлоатация)
Battery ChargerЗарядно устройство на АБ
BatteryАкумулаторна батерия
BayПоле
BearingЛагер
BehaviourПоведение на съоръжение
Biological half lifeБиологически период на полуразпад
Biological Shield WallСтена на биологична защита
Biological ShieldingБиологическа защита
Biomedical monitoringМедицинско-биологичен контрол
BlackoutОбезточване на АЕЦ
BleedОтбор на турбината
Blocking signalБлокиращ сигнал
Blowdown Condenser pumpПомпа за продувка на кондензатор
Blowdown Condenser PumpПомпа на продувката на кондензатора
Blowdown Monitor tankКонтролен бак на продувката
BlowerВъздуходувка
Blowout panelПанел на сдувките
Boiling Light Water Cooled, Heavy Water Moderated Reactor (BWCHWR)Кипящ реактор с топлоносител лека вода и забавител тежка вода
Boiling transitionПреходен режим на кипене

Want to see more? Purchase TTMEM.com full membership