European Commission TMs   TMX Basket TMs   Paid TMs   TM Stock
Login Sign up
Prawa autorskie pamięci tłumaczeniowych
Udostępnianie danych pamięci tłumaczeniowych utworzonych z powszechnie dostępnych dokumentów
 
Proces porównawczy
TTMEM korzysta z powszechnie dostępnych dokumentów w wielu językach, dzieli je na segmenty i dopasowuje segmenty w różnych językach, tworząc dwujęzyczną bazę danych Pamięci Tłumaczeniowych.
 
Prawa autorskie
Krótkie wyrażenia i slogany nie są objęte prawem autorskim, ponieważ samodzielnie nie stanowią one podstawy do bycia objętymi takim prawem. Baza danych składa się z krótkich zwrotów, które nie są objęte prawem autorskim, w związku z ich niewystarczającą oryginalnością. Baza danych pamięci tłumaczeniowych jest prowadzona w celu generowania odrębnych tłumaczeń oraz niezależnie opracowywanych tekstów. Dlatego też tłumaczenia generowane za pomocą niniejszej bazy danych, nie mogą być podobne do jakichkolwiek chronionych prawem autorskim wyrażeń w dokumentach źródłowych. W rezultacie, baza danych pamięci tłumaczeniowych oraz jej zamierzone wykorzystanie nie będzie stanowić ani powodować naruszenia praw autorskich w jakichkolwiek dokumentach źródłowych. Ogólnym celem jest generowanie rzeczowej bazy danych pamięci tłumaczeniowych, która nie zawiera znaczącej ilości podlegających prawom autorskim wyrażeń. Założeniem jest opracowanie bazy pamięci tłumaczeniowych, która nie zastąpi przedmiotu oryginalnej twórczości oraz pomoże w tworzeniu całkowicie nowego tekstu o innym przeznaczeniu i charakterze.
 
Dokumenty źródłowe
Dokumenty źródłowe są dokumentami merytorycznymi i technicznymi. Nie ma zagrożenia dla żadnego rynku, wynikającego z użycia tekstów oryginalnych o których mowa lub pochodzących od nich dokumentów podlegających prawom autorskim. Większość, jeśli nie wszystkie z dokumentów źródłowych są instrukcjami obsługi powszechnie dostępnymi w sieci. W związku z tym, proponowane użycie oraz kopiowanie niniejszych dokumentów nie zaszkodzi żadnemu rynkowi i nie zmniejszy dochodów właściciela praw autorskich dokumentów źródłowych. Niniejszy czynnik wspomaga rzetelność proponowanych zastosowań dokumentów źródłowych.
 
Niektóre pamięci tłumaczeniowe mogą zawierać nazwy i szczegółowe informacje firm. W związku z tym, iż niniejsze dane pochodzą z dokumentów ogólnodostępnych w Internecie, nie są one chronione prawami autorskimi.
 
Wnioski
Proces pobierania dokumentów i przetwarzania ich w pamięci tłumaczeniowe:
›› Nie narusza żadnych praw autorskich, ponieważ oryginalny tekst nie może być odtworzony I/LUB
›› Nie narusza zasad uczciwego użytkowania, ponieważ cel baz tłumaczeniowych kompletnie odbiega od celu dokumentu oryginalnego I/LUB
›› Nie narusza żadnych praw autorskich, ponieważ wszelkie dane pochodzą z dokumentów ogólnodostępnych w sieci
 
 
 
 
 
THE WORLD'S LARGEST, FIRST DATABASE OF HUMAN-ALIGNED .TMX FILES