European Commission TMs   TMX Basket TMs   Paid TMs   TM Stock
Login Sign up
Wskazówki dotyczące importowania plików TMX
 
 
Importowanie plików TMX do narzędzi wspomagających tłumaczenie (CAT)
 

Across [UP]
1. Otwórz ACROSS i wybierz "crossTank Manager"
2. Wybierz "Import Translations" i śledź kreatora konfiguracji

Catalyst [UP]
1. Otwórz CATALYST i wybierz "Tools > Options"
2. Wybierz "Glossary" oraz ikonę folderu w sekcji "Attach glossaries" i kliknij przycisk wielokropka
3. Wybierz "Translation Memory Exchange File" w sekcji "Files of type"
4. Wybierz plik TMX i śledź instrukcje

Déjà Vu X [UP]
1. Otwórz DÉJÀ VU X i wybierz "File > New"
2. Wybierz "Translation Memory" i śledź kreatora konfiguracji
3. Wybierz "File > Import > File or Database > Next"
4. Wybierz "TM" i śledź kreatora konfiguracji

Heartsome [UP]
1. Otwórz TMX EDITOR
2. Wybierz "File > Open" i wybierz plik TMX

Lingotek [UP]
1. Otwórz LINGOPOINT MANAGEMENT PORTAL
2. Wybierz "Import Translation Memory" w sekcji "Quick Links"
3. Wybierz "TMX" w sekcji "File Format"
4. Wybierz plik TMX i kliknij "Save"

MemoQ [UP]
1. Otwórz MEMOQ i wybierz "Start the program blank"
2. Wybierz "Tools > TM Management > Create new local memory"
3. Wprowadź nazwę dla pamięci tłumaczeniowej i kombinacji językowej
4. Zaznacz nowo utworzoną pamięć tłumaczeniową i wybierz "Import from"
5. Wybierz plik TMX i kliknij "OK"

MultiTrans [UP]
1. Otwórz MULTITRANS i wybierz "TextBase Import" w sekcji "TextBases"
2. Zaznacz "Import from TMX" i kliknij "OK"
3. Śledź kreatora konfiguracji

Open Language Tools XLIFF Translation Editor [UP]
1. Otwórz OPEN LANGUAGE TOOLS XLIFF TRANSLATION EDITOR
2. Wybierz "Tools > Maintain Mini-TM"
3. Wybierz "Import from TMX" i wybierz plik TMX

Olifant [UP]
1. Otwórz OLIFANT i wybierz "File > Open"
2. Wybierz plik TMX

OmegaT [UP]
1. Otwórz OMEGAT i wybierz "Project > Properties"
2. Wybierz folder z plikiem TMX w sekcji "Translation Memory directory"

Rainbow [UP]
1. Otwórz RAINBOW i wybierz "Tools > Edit Translation Memory"
2. Wybierz plik TMX

SDLX [UP]
1. Otwórz SDLX i wybierz moduł "Maintain"
2. Wybierz "File > New"
3. Wybierz "File > Import > Import TMX Format Files"
4. Śledź kreatora konfiguracji

Similis [UP]
1. Otwórz SIMILIS i wybierz "File > Import > Similis Translation Memory"
2. Wybierz "Trados TMX translation memory" w sekcji "Import file format"
3. Wybierz plik TMX w sekcji "Select a file"
4. Wprowadź wymagane opcje i wybierz "Finish"

Star Transit [UP]
1. Otwórz TRANSIT i otwórz projekt
2. Wybierz "Project > TMX Import" i wybierz plik TMX
3. Wybierz nazwę pliku dla plików językowych, które zostaną utworzone w sekcji "Resulting segmented file"
4. Kliknij "Start import"

Trados 2007 [UP]
1. Otwórz TRANSLATOR'S WORKBENCH i wybierz "File > New" (W programie TRADOS 2007: otwórz SYNERGY i wybierz "Create Translation Memory")
2. Wybierz "File > Import > OK"
3. Wybierz TMX a następnie "TMX" jako "Files of type"
4. Wybierz plik TMX i kliknij "OK"

Trados Studio [UP]
1. Otwórz TRADOS 2011 i kliknij na sekcję TRANSLATION MEMORIES
2. Kliknij OPEN TRANSLATION MEMORY
3. Wybierz plik TMX lub importuj plik TMX do już istniejącej pamięci tłumaczeniowej

Wordfast [UP]
1. Otwórz WORDFAST
2. Wybierz "Select TM" na zakładce TM
3. Wybierz "All Files" w sekcji "Files of type"
4. Wybierz plik TMX i kliknij "OK"

 
 
 
 
 
THE WORLD'S LARGEST, FIRST DATABASE OF HUMAN-ALIGNED .TMX FILES